Společnost FIPAS poskytuje komplexní služby v oblasti nezávislého finančního poradenství.

Kariéra

Chcete se stát finančním poradcem?

Finanční poradenství a zprostředkování v tomto oboru je jednou z velmi dobře placených profesí. Poradci si mohou vydělávat více něž je průměrný plat v celé České republice. Tomuto ohodnocení také odpovídají i kvalitativní nároky, které jsou na poradce kladeny.

Poradce by měl mít minimálně středoškolské vzdělání zakončené maturitou. Každý uchazeč před zahájením vlastní spolupráce musí absolvovat odborná školení a praktická cvičení, aby dosáhl kvalifikace potřebné pro registraci u České národní banky. Může se rovněž účastnit přednášek zkušených finančních poradců i dalších odborníků z oblasti finančního trhu. Teoretické znalosti jsou pak ověřovány v praxi při práci s klienty.

Každý začínající spolupracovník, pokud se již finančním poradenstvím nezabýval, by si měl vyzkoušet tuto práci buď při studiu nebo při zaměstnání. Sám se pak rozhodne, zda má předpoklady stát se profesionálem v tomto oboru. Práce finančního poradce by měla být svým způsobem „koníčkem“.

Proč se stát poradcem právě u nás? Vzhledem k tomu, že máme jednoduchý systém odměňování (dvoustupňový), dostává poradce vyšší odměnu než u velkých korporací. Naše spolupráce je založena na dlouhodobém vztahu, slušnosti a důvěře nejen mezi partnery vně i uvnitř společnosti, ale především vůči klientům.