Společnost FIPAS poskytuje komplexní služby v oblasti nezávislého finančního poradenství.

O nás

Poradenstvím v oblasti finančního trhu se jako OSVČ zabývám již od roku 1998. Na základě činnosti finančního poradce jsem získal bohaté zkušenosti a ve spolupráci s odborníky jednotlivých subjektů finančního trhu sledujeme nabídku produktů bankovních ústavů, leasingových společností, pojišťoven, investičních společností a dalších partnerů.

V srpnu 2009 byla založena firma FIPAS s.r.o., která poradenskou činnost dále rozvíjí a také spolupracuje s další řadou obchodních partnerů pohybujících se na finančním trhu.

Prvořadým cílem je pomoc klientovi najít optimální řešení jeho finanční, pojistné či jiné situace související s poskytovanou službou. To znamená umět se dokonale orientovat v poněkud nepřehledné spleti firem, leasingových společností, pojišťoven, bank a finančních institucí a tím plně uspokojit zájmy svých klientů. Důležité je využívat kombinaci různých druhů produktů a tím vytvořit ucelený systém, který je obecně prospěšný jak soukromým osobám, tak i firmám nebo neziskovým organizacím.

Níže naleznete k nahlédnutí Výpis z obchodního rejstříku a Osvědčení o zápisu do registru PZ.

Výpis z obchodního rejstříku

Výpis z obchodního rejstříku

Osvědčení o zápisu do registru PZ

Osvědčení o zápisu do registru PZ