Společnost FIPAS poskytuje komplexní služby v oblasti nezávislého finančního poradenství.

Produkty a služby

Výběrem správné kombinace finančních produktů, které lze na finančních trzích využít, lze získat vhodnou finanční strategii, jež bude pro Vás „ušita na míru“.

Dobře zpracovaný finanční plán vám určí postup, jak dosáhnout budoucích cílů a potřeb. Pomocí služby finančního poradenství navrhneme individuální plán pro každého klienta, který spočívá v odkládání části příjmu do přesně vymezené formy investice tak, aby si mohl v požadované době splnit své potřeby a přání.

Poradenská služba je rozdělena do 3 základních skupin:

1) fyzické osoby

2) právnické osoby

3) neziskové organizace