Společnost FIPAS poskytuje komplexní služby v oblasti nezávislého finančního poradenství.

Fyzické osoby

Pro všechny klienty-nepodnikatele je naše společnost schopna připravit nabídky produktů, které umožní pokrýt jednotlivé požadavky i s výhledem do budoucna. 

Nabízíme:

  • udržení životní úrovně po odchodu do důchodu
  • kolektivního investování se zajištěním (garantovaným nebo jiným) výnosem
  • využití daňových úlev vztahujících se k produktům z daňovým odpočtem
  • zajištění příjmu v případě úrazu nebo dlohodobé nemoci
  • kompenzace ztrát způsobených zničením, poškozením nebo odcizením majetku
  • možnosti zajištění proti neschopnosti splácet úvěry z důvodu ztráty zaměstnání, závažných onemocnění nebo smrti