Společnost FIPAS poskytuje komplexní služby v oblasti nezávislého finančního poradenství.

Penzijní připojištění

Variantou, jak si zajistit přiměřenou životní úroveň při odchodu do důchodu je další příjem z penzijního připojištění. Na trhu je celá řada penzijních společností, které nabízejí různé varianty penzí. Stát se podílí na příspěvcích, které jsou spolu s příspěvky klientů zhodnocovány. Čerpání penzí z těchto fondů nemá přímou souvislost s odchodem do starobního důchodu.

Výhody penzijního připojištění

  • Státní příspěvek od 1 080 až do 2 760 Kč ročně.
  • Fondy zhodnocují vklady formou investičního portfolia- průměrné zhodnocení je mírně nadinflační dle zvolené varianty.
  • Příspěvky může klientům platit i zaměstnavatel.
  • Vklady nad 1 000 Kč měsíčně je možno využít jako daňový odpočet ze základu daně-max. 12 000 Kč ročně.
  • Pokud bude sjednána výsluhová penze, lze odčerpat 50 % všech prostředků již po 180 měsících (týká se klientů do 45 let).

Nevýhody penzijního připojištění

  • Jedná se o dlouhodobý program (do 60-ti let věku klienta)
  • V případě výběru naspořených prostředků před uplynutím zákonné lhůty klient přichází o všechny státní dotace a pokud uplatňoval daňové odpočty, musí vrátit prostředky zpět formou dodanění.
  • Úhrada poplatku za převod smlouvy k jiné penzijní společnosti.