Společnost FIPAS poskytuje komplexní služby v oblasti nezávislého finančního poradenství.

Pojištění životní a neživotní

Většina lidí zaplatí  za různá pojištění dost peněz . Přesto však je dost klientů, kteří nemají odpovídající pojistnou ochranu. Proto je vhodné podívat se na situaci formou nezávislé osobní analýzy. Pokud se tato analýza dělá pravidelně, je pravděpodobné, že změnou ve smluvním vztahu se finanční prostředky dají ušetřit a nebo za stejné finanční prostředky dojde ke zvýšení pojistné ochrany. Reaguje se na aktuální nabídky pojistného trhu. 

Výhody pojištění

  • Finanční zabezpečení vlastní rodiny
  • Komplexní ochrana před rizikem ve všech oblastech života
  • Doplnění mnohdy nedostatečných zákonných pojištění (zdravotního, nemocenského, důchodového)
  • Objektivní srovnání nabídky a ceny za poskytované služby jednotlivými pojišťovnami
  • Optimální ochrana před škodami materiálními a majetkovými, případně před škodami způsobenými jiným
  • Zabezpečení před finančními ztrátami v nemoci
  • Možnost příspěvků zaměstnavatele na soukromé životní pojištění
  • Daňové úlevy – pojistné na soukromé životní pojištění lze využít jako daňovou úlevu až do výše 12 000 Kč ročně.

Nevýhody pojištění

  • Dlohuhodobý finanční program-týká se životního pojištění