Společnost FIPAS poskytuje komplexní služby v oblasti nezávislého finančního poradenství.

Stavební spoření

Stavební spoření je produktem určeným především pro řešení financování bydlení (koupě nemovitosti, rekonstrukce v bytě nebo domě atd.). Je vhodné pro ty, kteří potřebují řešit své bydlení. Dá se rovněž použít pro financování budoucnosti vašich dětí v rámci jejich vzdělávání.

Výhody stavebního spoření

  • Státní podpora 10 % z naspořené částky, maximálně 2 tis. Kč ročně.
  • Možnost čerpání finančních prostředků formou překlenovacího úvěru ze smlouvy o stavebního spoření v době, kdy klient ještě nemá nárok na poskytnutí úvěru ze stavebního spoření.
  • Zákonný nárok na úvěr ze stavebního spoření.
  • Pevná úroková sazba po celou dobu splácení úvěru.
  • Bez sankcí je možné splácet jakoukoli částku na úvěrový účet formou mimořádných splátek a zároveň lze úvěr kdykoli celý splatit.
  • V případě nižšího čerpání úvěru není potřeba ručit nemovitostí.

Nevýhody stavebního spoření

  • Není vhodné k dlouhodobému spoření – státní podpora je dále snižována vzhledem k úsporným opatřením a z toho důvodu klesá v čase i celkový výnos.
  • Výběr vkladů před vypršením vázací doby je sankcionován-smlouva tím končí.
  • V případě výběru naspořených prostředků před uplynutím vázací doby není klientovi vyplacena státní dotace.
  • Výnosy podléhají dani z příjmu.