Společnost FIPAS poskytuje komplexní služby v oblasti nezávislého finančního poradenství.

Školy, úřady a další organizace

Organizace tohoto typu mohou využít jen některé z finančních produktů (omezené finanční možnosti z důvodu nízkých příjmů). Jsou většinou zcela závislé na příspěvcích ze státního rozpočtu nebo přidělených grantů. Z tohoto důvodu jsou vybrány pouze některé programy pro tyto organizace využitelné.

Poskytované služby:

  • pojištění vnitřního vybavení
  • pojištění obecné odpovědnosti
  • pojištění za vadu výrobku