Společnost FIPAS poskytuje komplexní služby v oblasti nezávislého finančního poradenství.

Zaměstnanecké programy

Penzijní připojištění

Tento produkt je vhodný pro zajištění zdrojů při odchodu do důchodu. Jeho výše závisí na sjednaném měsíčním příspěvku. Stát vkládá do programu penzijního připojištění částku max. 150,- Kč měsíčně na každou smlouvu. Státní příspěvek je poskytován po celou dobu trvání smlouvy.

Zaměstnavatel si tímto programem snižuje výdaje na odvody sociálního a zdravotního pojištění a může příspět na penzijní připojištění nebo životní pojištění do výše max. 24 000,- Kč za rok na jednoho zaměstnance. Příspěvek je uznán jako náklad a pro zaměstnance a je osvobozen od daně z příjmu.