Společnost FIPAS poskytuje komplexní služby v oblasti nezávislého finančního poradenství.

Leasing vozidel

je služba umožňující pořídit si např. vozidlo (či jiné zařízení) na splátky, když není k dispozici celá finanční hotovost na jeho pořízení. Je výhodný pro podnikatele i právnické osoby. Po dobu leasingu je předmět ve výlučném vlastnictví leasingové společnosti, nájemce se stává vlastníkem až po zaplacení všech leasingových splátek a zaplacení zůstatkové ceny (kupní ceny).

Jaké vozidlo lze leasingem financovat?

  • vozidlo by nemělo být starší 10 let (dle požadavku leasingové společnosti)
  • téměř jakékoli vozidlo (tuzemské i zahraniční), které bude splňovat vyhlášku provozu po pozemních komunikacích a bude prověřeno prodejcem u něhož je vozidlo prodáváno (leasingové společnosti mají prověřené své smluvní partnery)
  • pokud se bude jednat o individuální dovoz, pak vozidlo musí projít kontrolou STK s označením, že splňuje podmínky ustanovení zákona č. 56/2001 Sb. a nebylo odcizeno

 Leasing technologií

Pořízení technologického zařízení je velice nákladné (klient většinou disponuje jen určitou částí finančních prostředků z celkového objemu určeného pro leasingové financování). Financování technologií formou leasingu je poptáváno po domluvě s klientem po vyhodnocení jeho bonity.

Spolupracujeme s leasingovými společnostmi, které se specializují na financování vozidel (osobních nebo užitkových) a dále na technologická zařízení či vybavení.