Společnost FIPAS poskytuje komplexní služby v oblasti nezávislého finančního poradenství.

Pojištění průmyslových a podnikatelských rizik

Pojišťovnictví je stále se rozvíjející oblast, ve které firemním zákazníkům nabízí své služby celá řada tuzemských i zahraničních pojišťoven (zajišťoven). Pro pojištěnou osobu to znamená výhodu v rozšíření možnosti výběru optimálního řešení (výběr nejvhodnější varianty). Předpokladem pro tento výběr je dobrá orientace na pojistném trhu, znalost nabízených produktů, pojistných podmínek jednotlivých pojišťoven a také schopnost správně stanovit požadavky na pojištění. Ten, kdo nemá v oblasti pojišťovnictví dostatečné zkušenosti a znalosti, pro toho může být velmi složité se v nabídkách jednotlivých pojistitelů vyznat.

Pomůžeme:

  • vypracovat analýzu pojistných rizik
  • aktualizovat (audit) Vašich stávajících pojistných smluv
  • při hlášení pojistných událostí a asistencí při jejich likvidaci

zajistit pojištění

  • firemního majetku
  • dopravců a transportu
  • přerušení provozu
  • vozidel (vozového parku)
  • obecné nebo profesní odpovědnosti