Společnost FIPAS poskytuje komplexní služby v oblasti nezávislého finančního poradenství.

Reference

Mezi významné klienty patří např. tyto společnosti a neziskové organizace:

  • PRENDE s.r.o.
  • ROD a.s.
  • Thyssen Výtahy, s.r.o.
  • Fakultní ZŠ Mezi Školami Praha 5
  • Mateřské školy Chmelová,
  • Tolstého a U Roháčových kasáren Praha 10,

  • Dům dětí a mládeže Praha 5
  • Městská část Praha 13
  • Vzdělávací centrum pro veřejnou správu ČR, o.p.s.